Reanimatie
onderwijs

Nieuwe reanimatierichtlijnen en reanimatieoverdracht

De Nederlandse Reanimatie Raad presenteerde in april 2021 de nieuwe reanimatierichtlijnen en in september de nieuwe leidraad over de reanimatieoverdracht. Het METS Center heeft een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling hiervan. De faciliteiten in het simulatiecentrum zijn beschikbaar gesteld en vanuit het lidmaatschap van de Wetenschappelijke Raad van de NRR is meegedacht over de richtlijnen en onderwijskundige aanpassingen, zoals de verplichte bijscholing voor ALS instructeurs.

Verplichte bijscholing ALS instructeurs

Aanleiding voor de verplichte bijscholing voor ALS instructeurs zijn de nieuwe richtlijnen reanimatie en de wens om de summatieve toets te vervangen voor een ‘continue assessment’. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor NRR gecertificeerde ALS instructeurs, course directors en GIC instructeurs die ALS onderwijs geven. Het METS Center is een van de instituten die deze verplichte bijscholing conform de nieuwste richtlijnen en standaarden in 2021 heeft aangeboden en ook in 2022 aanbiedt.

Bij een continue assessment is er geen eindtoets. De cursist wordt gedurende de training gevolgd en getoetst. De NRR heeft hiermee enkele pilots gedraaid die door de instructeurs en de cursisten positief zijn beoordeeld. De NRR is in gesprek met de ERC hoe dit verder te implementeren in Nederland. Het METS Center juicht deze ontwikkeling toe en is al jaren voorstander van het continue assessment waar veel ervaring mee is opgebouwd. 

Wetenschap redt levens!

De nieuwe reanimatierichtlijnen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Wat komt er kijken bij een reanimatie en wat zijn de belangrijkste veranderingen? In mei verscheen een artikel hierover van METS Center docent Ruben Verlangen in het vakblad Cordiaal.

Webinar nieuwe reanimatierichtlijnen voor RAVU

What’s new en wat zijn de praktische implicaties voor de ambulancezorg? Het METS Center bood exclusief voor de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) een webinar aan waarbij collega’s al hun vragen konden stellen aan drie experts die meeschreven aan de nieuwe richtlijnen: Hans van Schuppen, Timo de Raad en Ruben Verlangen. Zij gaven korte presentaties over BLS, ALS, PBLS, Kinder ALS en niet-technische vaardigheden. Aan de hand van polls en de vele vragen via de chat ontstond een levendige discussie onder leiding van presentatoren Dorien van Oijen en René Boomars. Deelnemers waardeerden het initiatief. “Heel leerzaam, interessant, goed programma en panel, fijne presentatie, strakke organisatie…” Samen maken we het verschil!

Choreografie van de reanimatie

Efficiënt en veilig reanimeren door een team is een optelsom van zowel technische als niet-technische vaardigheden. Juist de niet-technische vaardigheden spelen een belangrijke rol in een optimale samenwerking in het team en in een veilig en effectief verloop van de reanimatie. In 2021 is door een werkgroep vanuit de Nederlandse Reanimatie Raad hard gewerkt aan de leidraad over deze menselijke factoren. Hierin worden de kernpunten van Human Factors overzichtelijk weergegeven volgens de principes van Flin. De leidraad is gericht op artsen en verpleegkundigen, maar niet-technische vaardigheden zijn zeker ook relevant voor bijvoorbeeld burgerhulpverleners, brandweer en politie.

“Ik heb het METS Center hoog in het vaandel staan. Zeer complete ALS cursus met gedreven instructeurs. Er is weer een hoop geleerd om mee te nemen naar de praktijk.”

Deelnemer Advanced Life Support, Flevo Ziekenhuis