Meldkamer
onderwijs

Opleidingen VCMKA en UCMKA

Tijdens de pandemie is essentieel onderwijs doorgegaan. Dit betrof de initiële opleidingen tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA) en uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA) in opdracht van de Academie voor Ambulancezorg. In 2021 zijn zes VCMKA-groepen en één UCMKA-groep gestart. Bij het onderwijs hebben we strikte voorzorgsmaatregelen gehanteerd om coronabesmetting te voorkomen. Er is getraind in kleine groepen zodat veilig kon worden geoefend in de simulatiesetting.

Opleidingen VCMKA en UCMKA

Tijdens de pandemie is essentieel onderwijs doorgegaan. Dit betrof de initiële opleidingen tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA) en uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA) in opdracht van de Academie voor Ambulancezorg. In 2021 zijn zes VCMKA-groepen en één UCMKA-groep gestart. Bij het onderwijs hebben we strikte voorzorgsmaatregelen gehanteerd om coronabesmetting te voorkomen. Er is getraind in kleine groepen zodat veilig kon worden geoefend in de simulatiesetting.

Nieuwe opleiding C-ZCC​

Acute zorg voor iedereen makkelijker en toegankelijker maken. Dat is het doel van een zorgcoördinatiecentrum (ZCC). Dit is een grote uitdaging gezien de groei van de bevolking, de vergrijzing en de steeds complexer wordende zorgvraag. In opdracht van Ambulance Oost en IJsselland heeft het METS Center een nieuwe opleiding ontwikkeld tot Centralist Zorgcoördinatiecentrum (C-ZCC). Deze op maat gemaakte opleiding bereidt verpleegkundigen en doktersassistenten voor op het verantwoordelijke werk bij een zorgcoördinatiecentrum. Na afronding van de opleiding is het mogelijk gespecialiseerde modules te volgen om ook inzetbaar te zijn voor ketenzorgpartners.

“Ik vond de trainers erg prettig, voelde me veilig om te delen en te doen wat ik wilde. Dit hielp bij mijn leerproces.”

Cursist NTS Coach, Meldkamer Haaglanden

Supra Regionaal Opleidingsplan (SROP)

Voor de RAVU, RAV Flevoland/Gooi en Vechtstreek is in het kader van het Supra Regionaal Opleidingsplan (SROP) nascholing verzorgd voor uitgiftecentralisten van de meldkamer Ambulancezorg. Aan de hand van diverse interactieve werkvormen is aandacht besteed aan de bewustwording ten aanzien van aandacht, stemgeluid bij portofoonverkeer, medische terminologie, METHANE en grootschalige geneeskundige bijstand (GGB). De opleiding tot uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA) is ontwikkeld door het METS Center en wordt aangeboden via de Academie voor Ambulancezorg.

 

Trainingen NTS/GMS en NTS Coach

De NTS kennis opfrissen en meer uniform werken. Dat was het doel van de training NTS voor centralisten van de Meldkamer Twente. Om echt de puntjes op -i- te kunnen zetten is de NTS training gecombineerd met een GMS training (Geïntegreerd Meldkamer Systeem). Tevens is een aparte training NTS Coach gegeven waarin dieper is ingegaan op de Nederlandse Triage Standaard en coaching in de praktijk, gevolgd door support on the job.
Voor MKA Haaglanden is ook een training NTS Coach verzorgd. Deelnemers kregen verdieping op NTS en coaching hielp ze bij de juiste toepassing van NTS in de praktijk. 

ABCDE en SBAR voor Zorgcentrale Alerta

Het METS Center heeft een langdurige samenwerking met Zorgcentrale Alerta. In 2021 is  een opfriscursus verzorgd voor verpleegkundigen op het gebied van de methodieken ABCDE en SBAR. In afstemming met Alerta is gekozen voor het zorgonderwerp ‘onderkoeling bij ouderen’. Er was behoefte aan concrete handvatten voor hoe om te gaan met paniekmeldingen. Deelnemers waardeerden vooral de afwisseling tussen theorie en praktijk, het enthousiasme van de trainers, de duidelijke uitleg en de inspirerende inhoud.

METS Center een training voor telefonische triage op maat kan maken en geven?