Echosimulatie
ob/gyn

Verbreding & verdieping in de echoscopie

Doel van het programma echosimulatie ob/gyn is bijdragen aan het behoud en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van obstetrische en gynaecologische echoscopie. Onderwijs met behulp van scantrainers helpt om het onderzoek beter te leren structureren en biedt een steile leercurve bij het leren herkennen van anatomie en pathologie. Het METS Center is géén opleiding tot obstetrisch basisechoscopist of gynaecologisch echoscopist, maar biedt wel nuttige bij- en nascholing aan zowel beginnende als ervaren professionals.

De nieuwe coördinator Ingrid Vogelesang-Maissan met het vakblad ‘De Verloskundige’ van de KNOV (december 2021). Hierin aandacht voor het programma echosimulatie ob/gyn.

Meerwaarde onderwijs met scantrainers

Het METS Center biedt meerwaarde ten opzichte van reguliere hands-on trainingen aan gecertificeerde obstetrisch en gynaecologisch echoscopisten. Ook studenten van een echo-opleiding kunnen een training volgen.

  • Studenten hebben veel behoefte aan praktische vaardigheidstraining door een tekort aan stageplekken. Tijdens stages zijn weinig mogelijkheden om zelf voldoende te echoën.
  • Gecertificeerde basisechoscopisten hebben behoefte aan trainingsmogelijkheden om te kunnen voldoen aan de (nieuwe) kwaliteitsnormen. Zij kunnen binnen de training Echosimulatie basisechoscopie gericht worden getraind voor het maken van het logboek.
  • Voor de ervaren TTSEO-echoscopist die meer uitdaging wenst (o.a. scannen door pathologie, aanleren van extra vaardigheden) en voor de beginnend TTSEO-echoscopist brengt het oefenen op de scantrainers meer zelfvertrouwen.

Meerwaarde onderwijs met scantrainers

Het METS Center biedt meerwaarde ten opzichte van reguliere hands-on trainingen aan gecertificeerde obstetrisch en gynaecologisch echoscopisten. Ook studenten van een echo-opleiding kunnen een training volgen.

  • Studenten hebben veel behoefte aan praktische vaardigheidstraining door een tekort aan stageplekken. Tijdens stages zijn weinig mogelijkheden om zelf voldoende te echoën.
  • Gecertificeerde basisechoscopisten hebben behoefte aan trainingsmogelijkheden om te kunnen voldoen aan de (nieuwe) kwaliteitsnormen. Zij kunnen binnen de training Echosimulatie basisechoscopie gericht worden getraind voor het maken van het logboek.
  • Voor de ervaren TTSEO echoscopist die meer uitdaging wenst  (o.a. scannen door pathologie, aanleren van extra vaardigheden) en voor de beginnend TTSEO echoscopist brengt het oefenen op de scantrainers meer zelfvertrouwen.

Aanbod echosimulatieonderwijs

Het METS Center biedt ook trainingen voor (klinisch) verloskundigen, a(n)ios, huisartsen en verloskunde artsen die niet gecertificeerd zijn als echoscopist, maar wel gebruik maken van echoscopie binnen hun werkveld. Zij krijgen extra handvatten om hun werkzaamheden zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren.

Met de bestaande basistrainingen, het nieuwe aanbod (TTSEO+ voor hart en brein) en het bieden van maatwerk (zoals teamtrainingen voor onder andere het St. Antonius Ziekenhuis en het Wilhelmina Kinderziekenhuis) speelt het METS Center actief in op actuele ontwikkelingen en behoeftes binnen de obstetrische en gynaecologische echoscopie.

“Ik voel me zekerder in de uitvoering van de echoscopie. Ik herken beter structuren en afwijkingen. Nadat ik ervaring heb kunnen opdoen op de scantrainer, kon ik duidelijk een EUG herkennen. Daarnaast is het fijn om met tips en adviezen je eigen vaardigheden te finetunen. Echt een aanrader als je net start, maar ook als je al een tijd echo’s maakt.”

Merel Buijs, eerstelijns verloskundige

Geslaagde pilot Echosimulatie TTSEO+

Hoe breng je de normale structuren van een foetaal hart en foetaal brein in beeld? Wat doe je bij het vermoeden van een structurele afwijking? Bij hands on trainingen op zwangeren is het niet mogelijk om te scannen in afwijkende bevindingen. De nieuw ontwikkelde echosimulatie training Tweede Trimester SEO+ (afgekort TTSEO+) biedt ervaren SEO-echoscopisten de mogelijkheid om veel en veilig te oefenen.

In november2021 vond een succesvolle pilot plaats. De deelnemers waren zeer positief: “Ontzettend verhelderende cursus, leerzaam om naast de normale ontwikkeling ook met scantrainers naar pathologie te kijken”, “Mooi om te zien hoe 3D medisch gezien een grote toegevoegde waarde heeft” en “Verhelderend om weer even de puntjes op de ‘i’ te zetten in een veilige leeromgeving.” 

METS Center de missie van Stichting Hartekind steunt om de overlevingskansen van ‘hartekinderen’ te vergroten en kwaliteit van leven te verbeteren. Een deel van het inschrijfgeld voor de TTSEO+ training wordt gedoneerd aan Stichting Hartekind.